Predregistrácia

V prípade, že ešte nie ste používateľom Univerzitnej knižnice v Bratislave, ale chcete sa ním stať, môžete využiť možnosť predregistrácie.
Vyplnením predregistračného formulára si vytvoríte dočasnú registráciu, ktorá Vám umožní objednať si 10 dokumentov z Katalógu UKB. Pri najbližšej návšteve knižnice je potrebné aktivovať si predregistráciu, k čomu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť poplatok za registráciu podľa platného Cennika UKB.

PRIHLASOVACIE ÚDAJE UMOŽŇUJÚ PRIHLÁSENIE IBA DO KATALÓGU UKB.
Prihlásenie do Portálu UKB NIE JE MOŽNĚ pre predregistrovaného používateľa.

V prípade problémov nás kontaktujte virtua@ulib.sk.

Polia označené znakom * je nutné vyplniť.

Osobné údaje(Zadajte dátum vo formáte DD.MM.RRRR)
(Formát: 9 nebo 12 čísel)

Trvalé bydliskoPotvrdenie *